Danh mục sản phẩm

Dell Precision 4800 K2100 Core i7 16G SSD 256

Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm : Precision 4800 i7 K2100
Hãng sản xuất : Dell
Loại : New 98%
Công suất : Ram 16GB
Công nghệ : USA
Phiên bản : Windows
Bảo hành : 3 tháng
Giá : 13.000.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dell Precision 4800 K2100 Core i7 16G SSD 256

Dell Precision 4800 K2100 Core i7 16G SSD 256

Laptop Dell Precision 4800 K2100 Core i7 16G SSD 256

Ban Dell Precision 4800 K2100 Core i7 16G SSD 256

Bán Dell Precision 4800 K2100 Core i7 16G SSD 256

Dell Precision 4800

Dell Precision 4800 K2100

Dell Precision 4800 Core i7

Laptop Dell Precision 4800 K2100