Danh mục sản phẩm

Điện thoại di động

iPhone 5S 16GB 2.500.000 đ 1.450.000 đ
iPhone 6s 32GB Cũ 4.000.000 đ 3.000.000 đ
iPhone 4S 8GB like new 99% 1.000.000 đ 650.000 đ
iPhone 6s 16GB Cũ 3.500.000 đ 2.900.000 đ
iPhone 6 16GB Cũ 3.000.000 đ 2.500.000 đ