Danh mục sản phẩm

Dell Optiplex 9010 Core i7 3770 Ram 8GB HDD 500GB

Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm : Dell 9010 i7-8g
Hãng sản xuất : Dell
Công nghệ : USA
Bảo hành : 3 tháng
Cho vào giỏ hàng

Dell Optiplex 9010 Core i7 3770 Ram 8GB HDD 500GB

 Dell Optiplex 9010 Core i7 3770 Ram 8GB HDD 500GB

Máy tính bàn Dell Optiplex 9010 Core i7 3770 Ram 8GB HDD 500GB

Phân phối Máy tính bàn Dell Optiplex 9010 Core i7 3770 Ram 8GB HDD 500GB